Svenska

Konvertera PowerPoint PPT till XAML i C#

XAML (eXtensible Application Markup Language) är en XML, UWP (Universal Windows Platform) och Xamarin Forms. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar bilderna i en PowerPoint-presentation till XAML-gränssnitten programmatiskt. Speciellt kommer artikeln att täcka PowerPoint PPTX till XAML-konvertering med C#.
augusti 5, 2021 · 3 min · Usman Aziz