Svenska

Läs Outlook-e-postmeddelanden i Python

I vissa fall måste du analysera Outlook-e-postmeddelandena och extrahera informationen från meddelandena programmatiskt. Denna information inkluderar avsändarens adress, mottagarnas adresser, brödtexten, e-postmeddelandets rubriker och så vidare. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du analyserar och läser Outlook-e-postmeddelanden i Python. Vi kommer också att visa hur man hämtar rubrikerna på ett e-postmeddelande programmatiskt.
oktober 19, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Skapa MS Outlook-uppgifter i Python

MS Outlook låter dig skapa att-göra-listor som består av olika uppgifter. Varje uppgift är en aktivitet som ska utföras inom en viss tidsperiod. På så sätt kan du hålla reda på de uppgifter som tilldelats dig. När du automatiserar MS Outlook-operationer kan du behöva arbeta med Outlook-uppgifter. Följaktligen kommer du i den här artikeln att lära dig hur du skapar MS Outlook-uppgifter programmatiskt i Python.
april 28, 2022 · 4 min · Usman Aziz

Anslut till IMAP-servrar i Python

IMAP (Internet Message Access Protocol) är ett av de mest använda protokollen för att läsa meddelanden från en e-postserver. För att komma åt brevlådan från dina klientapplikationer måste du först upprätta en anslutning till IMAP-servern. För att uppnå detta tar den här artikeln upp hur du ansluter till en IMAP-server med Python. Dessutom kommer du att lära dig hur du hämtar meddelanden från en IMAP-server programmatiskt.
mars 26, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Hämta e-postmeddelanden från POP3 Server i Python

Post Office Protocol(POP3) är ett populärt e-postprotokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från e-postservrarna. För att arbeta med e-postmeddelanden i brevlådan måste du först upprätta en anslutning till POP3-servern. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man ansluter till en POP3-server från en Python-applikation. Dessutom kommer du att lära dig hur du hämtar e-postmeddelanden från en POP3-server i Python. Python-bibliotek för att hämta e-postmeddelanden från POP3-servern Anslut till en POP3-server i Python Hämta e-postmeddelanden från brevlådan på POP3-servern Python-bibliotek för att hämta e-postmeddelanden från POP3-servern För att hämta e-postmeddelanden från POP3-servrar kommer vi att använda Aspose.
mars 1, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Anslut till SMTP-servern med Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) är det vanligaste e-postprotokollet som hanterar att skicka e-postmeddelanden från klientapplikationer till e-postservern. I olika fall implementeras e-postklienterna i Python-applikationer för att skicka e-post via SMTP. För sådana scenarier beskriver den här artikeln hur du ansluter till en SMTP-server med Python. Dessutom visar den hur man skickar ett e-postmeddelande via SMTP.
december 16, 2021 · 3 min · Usman Aziz