Svenska

Anpassa rader och kolumner automatiskt i Excel i Python

När du arbetar med kalkylbladen kan du ofta behöva justera radernas höjd och kolumner bredd efter textens längd. För sådana fall tillhandahåller MS Excel en funktion för att automatiskt anpassa storleken på cellerna. Men som programmerare kan du behöva aktivera den här funktionen för Excel-filerna programmatiskt. Därför ska jag i den här artikeln visa dig hur du automatiskt anpassar rader och kolumner i Excel-filer i Python
oktober 5, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Konvertera JSON-filer till PDF i Python

JSON-filer är ett bekvämt sätt att importera eller exportera data på webben, skrivbordet eller mobilapplikationer. Du kan enkelt generera eller analysera JSON-filerna programmatiskt. I vissa fall måste du dock konvertera mottagna JSON-data till andra format. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar en JSON-fil till PDF i Python.
juni 14, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Konvertera Excel XLS-filer till XLSX i Python

Excel-kalkylblad används ofta för att enkelt lagra små eller stora data. Dessutom kan du visualisera kalkylbladsdata och utföra olika nätoperationer för att manipulera dem. XLS var det tidigare filformatet som användes av Microsoft Excel för att lagra kalkylbladsdata. Även om Microsoft introducerade XLSX 2007 med utökade funktioner och möjligheter, använder olika människor fortfarande XLS-format som du måste konvertera till XLSX efteråt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar XLS-filer till XLSX-format programmatiskt i Python.
juni 14, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Inaktivera kompatibilitetskontrollen i Excel i Python

MS Excel-kompatibilitetskontrollen säkerställer att en fil i ett äldre format inte använder funktionerna i den nyare Excel-versionen. Därför möter personer som använder äldre versioner av Excel inte kompatibilitetsproblem. När du manipulerar Excel-filer kan du behöva inaktivera kompatibilitetskontrollen dynamiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur du aktiverar eller inaktiverar kompatibilitetskontrollen för MS Excel-arbetsböcker i Python.
december 8, 2021 · 2 min · Usman Aziz