Svenska

Konvertera Excel XLS till JSON i Python

MS Excel ger ett bekvämt sätt att behålla och manipulera data i form av kalkylblad. Det låter dig utföra olika typer av beräkningar och operationer på data ganska enkelt. Men ofta behöver du exportera Excel-data till JSON-format och använda dem i dina Python-applikationer programmatiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar en Excel-fil till JSON i Python.
juli 2, 2022 · 3 min · Usman Aziz