Svenska

Läs XBRL-filer i Python

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du läser XBRL-filer programmatiskt i Python. Du kan läsa och extrahera objekt eller element som schemareferens, sammanhang, enhet, objekt etc från XBRL- eller iXBRL-dokumenten.
november 25, 2022 · 3 min · Muzammil Khan