Svenska

Ta bort bilagor i Outlook-e-postmeddelanden med Python

I vissa fall måste du ta bort några eller alla bilagor från e-postmeddelanden innan du vidarebefordrar. Därför kommer du i den här artikeln att lära dig hur du tar bort bilagor från ett Outlook-e-postmeddelande i Python.
oktober 11, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Lägg till och extrahera bilagor i Outlook-e-postmeddelanden med Python

I olika fall, när du arbetar med MS Outlook-e-postmeddelanden programmatiskt, måste du manipulera bilagorna. Till exempel kan du behöva lägga till/ladda ner filer till/från bilagorna. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till bilagor till Outlook-e-postmeddelanden i Python. Vi kommer också att visa hur man extraherar bilagorna och sparar dem som filer programmatiskt i Python.
oktober 10, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Skapa MS Outlook-distributionslistor i Python

MS Outlook tillåter att skapa distributionslistor för att skicka e-post till flera personer utan att skriva individuella e-postadresser. Dessutom kan du skapa olika listor baserade på typer av personer som officiellt, socialt, etc. När du arbetar med MS Outlook programmatiskt kan du skapa och spara en distributionslista på disk i PST-format. Denna PST-fil kan laddas och användas i MS Outlook eller från din applikation. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar MS Outlook-distributionslistor i Python.
april 18, 2022 · 3 min · Usman Aziz