Svenska

Konvertera PDF till Markdown i Python

PDF är ett populärt filformat som ofta används för att skriva ut och dela dokument. Det ger en konsekvent layout av dokumentet över heterogena plattformar. I vissa fall måste du dock konvertera PDF-filer till markdown-format (.md) programmatiskt. För att uppnå det, täcker den här artikeln hur man konverterar en PDF-fil till markdown-format i Python.
juni 21, 2022 · 2 min · Usman Aziz