Svenska

Känna igen text från skannad PDF i Python

Skannade PDF-dokument är ofta utmanande att arbeta med på grund av bristen på sökbar eller redigerbar text. Men med kraften i OCR-tekniken (Optical Character Recognition) blir det verklighet att extrahera text från skannade PDF-filer och konvertera dem till sökbara eller redigerbara format. I det här blogginlägget kommer du att lära dig hur du utför PDF-textigenkänning med OCR i Python. Vi kommer också att utforska hur man extraherar text från skannade PDF-filer, konverterar dem till sökbara eller redigerbara PDF-filer och släpper lös potentialen hos Pythons OCR-funktioner med Aspose.OCR för Python via .NET-biblioteket.
juni 22, 2023 · 4 min · Farhan Raza