Svenska

Lägg till QR-kod i PowerPoint-presentation med C#

Som C#-utvecklare kan du enkelt generera QR-koder eller streckkoder och lägga till PowerPoint-presentationer programmatiskt utan att använda MS PowerPoint. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till QR-kod i en PowerPoint-presentation med C#.
juni 2, 2022 · 8 min · Muzammil Khan

Generera streckkod och QR-kod med logotyp i C#

Som C#-utvecklare kan du enkelt generera streckkoder med företagslogotyper eller bilder programmatiskt i .NET-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar en streckkod med en logotyp med C#.
april 23, 2022 · 4 min · Muzammil Khan