Svenska

Läs Outlook PST-filer i Java

PST (Personal Storage Table) är ett välkänt filformat som används för lagringsändamål av olika Microsoft-program som MS Outlook, Exchange och Windows Messaging. PST-filer kan lagra meddelanden, kontakter och information om andra objekt som kalendrar, händelser etc. I vissa fall kan du behöva analysera en PST-fil och extrahera data från den programmatiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur man läser MS Outlook PST-filer med Java. Du kommer att lära dig hur du extraherar mappars information, läser e-postmeddelanden och hämtar kontakter från en PST-fil.
mars 1, 2022 · 4 min · Usman Aziz