Svenska

Hur man läser Excel-filer i C#

MS Excel-filer används till stor del för att hålla tabelldata i form av kalkylblad. Ofta underhålls de enorma datamängderna även i Excel-filer. Därför kan du stöta på ett scenario där du behöver läsa och hämta data från kalkylbladen i en Excel-fil. För att uppnå det visar den här artikeln hur man läser en Excel-fil i C#. Vi kommer att visa hur man läser hela Excel-filen eller bara ett enda kalkylblad programmatiskt.
oktober 10, 2021 · 4 min · Usman Aziz