Svenska

Läs vektorlagerfunktioner, punkter och geometrier från CSV-filer

Det kan finnas situationer där du har geospatiala data i CSV-format och du vill läsa dessa data från din .NET-applikation. För sådana fall kommer den här artikeln att lära dig hur du läser vektorlagerfunktioner, punkter och geometrier från CSV-filer med C#.
november 5, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad