Svenska

Läs funktioner från OpenStreetMap (OSM)-filer med C#

OpenStreetMap (OSM är en gratis och redigerbar världskarta. Den är byggd av frivilliga och släpps med en licens med öppet innehåll. Licensen ger fri tillgång till kartbilderna och underliggande kartdata. Det kan finnas scenarier där du vill läsa funktioner från OSM-filer i dina .NET-applikationer. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du läser funktioner från OSM-filer programmatiskt med C#.
augusti 23, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad