Svenska

Läs, lägg till, uppdatera eller ta bort bildanteckningar i PowerPoint-presentationer med C#

Bildanteckningar i PowerPoint-presentationer används för att lägga till referenser så att presentatören kan komma ihåg de viktiga punkterna under presentationen. Dessa anteckningar kan läggas till varje bild i en PowerPoint-presentation. Den här artikeln täcker också några viktiga aspekter av att hantera bildanteckningar i presentationer programmatiskt. Efter att ha läst den här artikeln kommer du att kunna: läs bildanteckningar i PowerPoint-presentation med C#, lägg till bildanteckningar till en PowerPoint-presentation i C#, uppdatera anteckningar i en viss bild av PowerPoint-presentationen i C#, and ta bort bildanteckningar i en PowerPoint-presentation med C#.
februari 18, 2020 · 3 min · Usman Aziz