Svenska

Skanna QR-koden i C#

I vissa användningsfall kan du behöva skanna en QR-kod för att hämta viss information. I enlighet med sådana scenarier täcker den här artikeln hur man skannar en QR-kod programmatiskt i C#.
september 9, 2022 · 2 min · Farhan Raza