Svenska

C# Lägg till, ta bort, extrahera och ersätt bilder i PDF: En komplett guide

När du genererar PDF-filer programmatiskt kan du behöva arbeta med bilderna i C#. Detta kan vara att lägga till en bild, ta bort/ersätta en bild eller extrahera bilder från PDF:en. Den här artikeln täcker alla dessa funktioner och låter dig implementera dem i lätta att följa steg och några rader kod. Så låt oss se hur man arbetar med bilder i PDF-filer i C#.
januari 25, 2021 · 5 min · Usman Aziz