Svenska

Lägg till, uppdatera eller ta bort bildanteckningar i PowerPoint PPT i C++

Microsoft PowerPoint ger dig möjlighet att lägga till anteckningar till dina bilder. Dessa anteckningar kan vara till hjälp för presentatören genom att ge ytterligare information och sammanhang. Du kan hamna i situationer där du måste lägga till eller uppdatera sådana anteckningar programmatiskt i dina PowerPoint-presentationer. Mot bakgrund av det kommer den här artikeln att lära dig hur du arbetar med anteckningar i PowerPoint-presentationer programmatiskt med C++.
april 8, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad