Svenska

Rotera bilder programmatiskt i C# .NET

Bildbehandling och redigering används ofta inom olika områden idag. Som programmerare kan du också stöta på scenariot där du behöver implementera bildrotationsfunktionen. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du roterar en bild i C#. Vi kommer också att ta upp hur man roterar bilderna i olika vinklar programmatiskt.
september 13, 2022 · 4 min · Usman Aziz

Vänd bilder programmatiskt i C# .NET

När du arbetar med bilder kan du ofta behöva vända bilder programmatiskt. Beroende på scenarierna kanske du vill vända bilder vertikalt eller horisontellt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du vänder bilder programmatiskt i C#. Du kan enkelt använda den här funktionen i dina .NET-bildbehandlings- eller redigeringsprogram.
december 21, 2021 · 4 min · Usman Aziz