Svenska

Rotera PDF-sidor, text eller bilder med C++

Låt oss utforska scenarierna relaterade till rotation i PDF-dokument. Det kan finnas situationer där du kanske har ett inverterat skannat PDF-dokument som du behöver fixa. Du kan fixa ett sådant dokument genom att rotera dokumentets sidor. Du kanske också vill lägga till text- eller bildvattenstämplar i ett PDF-dokument genom att rotera dem. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du roterar PDF-sidor, text och bilder programmatiskt med C++.
maj 31, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad