Svenska

Spara webbsida som PDF i C#

Webbsidor kan innehålla text, bilder, ritningar, animationer etc. Ibland kan du behöva konvertera en webbsida till PDF för arkivering eller för flera andra ändamål. Följaktligen täcker den här artikeln hur man sparar eller skriver ut en webbsida till PDF-format i C# genom att ange webbsidans URL. Den diskuterar den enkla och grundläggande konverteringen samt den avancerade konverteringen där du kan kryptera utdatafilen.
juni 9, 2022 · 3 min · Farhan Raza