Svenska

Konvertera bild till Excel med OCR i C#

Bilder innehåller visuell information som kan behövas i textformat för att bearbeta data. I sådana situationer kan du konvertera en bild till Excel-format programmatiskt i C#. Till exempel kan en bild innehålla numeriska värden som du kan behöva för att utföra beräkningar. I enlighet med det tar den här artikeln upp hur man konverterar en bild till en Excel-fil.
januari 26, 2022 · 2 min · Farhan Raza