Svenska

Skapa skannad PDF till Excel Converter med OCR med C#

Skannade PDF-filer innehåller data i bildformat och ibland kan du behöva information från sådana dokument. I vissa situationer kan en skannad PDF-fil innehålla numerisk information som kan behöva manipuleras i Excel. I enlighet med det kan du utföra OCR-operationer och skapa en Excel-fil. Den här artikeln tar upp hur du skapar en skannad PDF till Excel-konverterare med OCR-funktion programmatiskt med C#.
januari 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza