Svenska

Hitta och ersätt text i Visio-filer i C#

Visio-filer används för att skapa diagram som organisationsdiagram, flödesscheman, etc. Sådana diagram innehåller olika former som även kan innehålla textinformation. I vissa användningsfall kan du behöva uppdatera texten i valfri form av ett Visio-diagram. I enlighet med sådana krav täcker den här artikeln hur man hittar och ersätter text i Visio-ritningar programmatiskt i C#.
april 26, 2022 · 2 min · Farhan Raza