Svenska

Skicka Word-dokument i e-posttexten med C++

E-post är den primära källan till kommunikation över internet, och i de flesta fall är layouten och formateringen av e-postmeddelandena viktig. Men majoriteten av e-postklienterna tillhandahåller inte de förbättrade formateringsalternativ som krävs för att designa e-postinnehåll av hög kvalitet. I sådana fall kan ett välformaterat Word-dokument användas i e-postmeddelandets brödtext. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skickar ett Word-dokument som brödtexten i e-postmeddelandet med C++.
juni 4, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad