Svenska

Lägg till signatur till en bild programmatiskt i C#

Dessa dagar har många organisationer och institutioner antagit papperslös policy. I vissa fall kan du behöva signera bilder för olika ändamål. Aspose.PSD för .NET API kan användas för att arbeta med olika grafiska lager och bilder. Den här artikeln tar upp hur man lägger till en signatur till en bild programmatiskt i C#.
mars 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza