Svenska

Konvertera bild till text med stavningskorrigering i Java

Känn igen och extrahera text från bilder, kör stavningskontrollen och autokorrigera stavfel i den hämtade texten programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OCR på bilder och autokorrigerar stavfel med Java.
september 1, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

OCR-bild till text- och stavningskorrigering i C#

Känn igen och extrahera text från bilder, kör stavningskontroll och korrigera stavfel i den hämtade texten programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OCR på bilder och korrigerar stavfel med C#.
juli 29, 2022 · 5 min · Muzammil Khan