Svenska

Slå samman eller ta bort celler i Excel-kalkylblad med C#

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du sammanfogar eller tar bort Excel-celler i ett kalkylblad i C#. I allmänhet hänvisar sammanslagna celler till en eller flera celler som är sammanfogade för att bilda en stor cell. Däremot kan de intilliggande cellerna slås samman vertikalt eller horisontellt. Att konvertera en stor cell till flera celler är känt som att ta bort eller dela celler i Excel-kalkylblad. Låt oss utforska följande användningsfall:
juni 24, 2020 · 5 min · Farhan Raza