Svenska

Dela upp ett Word-dokument i flera filer i Python

I vissa fall måste du dela upp de stora Word-dokumenten genom att dela upp dem i mindre. Du kan dela upp ett Word-dokument efter sidor, avsnitt eller kolumner. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du delar upp ett Word-dokument i flera filer med Python. Steg-för-steg-guiden och kodexemplen visar hur man delar ett Word-dokument efter sektioner, sidor eller sidintervall programmatiskt.
november 18, 2021 · 4 min · Usman Aziz