Svenska

Dela en PDF-fil med C++

PDF är ett standardformat för att dela dokument över internet. Dess globala stöd och konsekventa layout gör den till ett idealiskt val för sådana scenarier. Men det kan finnas situationer där att dela hela PDF-filen inte är ett idealiskt eller lämpligt alternativ. I sådana fall kan du dela upp PDF-filen enligt dina krav. Du kan göra detta manuellt, men det kan visa sig vara mindre effektivt och tidskrävande. Alternativt kan du dela PDF-dokumentet programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du delar upp PDF-filer med C++.
mars 19, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad