Svenska

Dela MS Word-dokument med C#

MS Word-dokument används ofta för att behålla och dela information. I vissa fall kan du behöva dela upp data från ett Word-dokument som kan finnas i olika avsnitt eller sidor. Du kan också behöva dela upp sidorna i ett enda dokument i flera dokument. I enlighet med sådana scenarier syftar den här artikeln till att visa dig hur du delar MS Word-dokument programmatiskt med C#. C# API för att dela MS Word-dokument Dela upp Word-dokument efter avsnitt med C# Dela Word-dokument sida för sida med C# Använd ett sidintervall för att dela Word-dokument med C# C# API för att dela MS Word-dokument Aspose.
augusti 26, 2020 · 4 min · Usman Aziz