Svenska

Slå samman eller ta bort celler i ett Excel-kalkylblad med C++

Sammanfoga och ta bort celler är en enkel och vanlig funktion i Microsoft Excel. Sammanfogning av celler kan visa sig vara till hjälp i scenarier, till exempel när du har ett kalkylblad med flera kolumner som delar samma rubrik. Du kan slå samman cellerna ovanför kolumnerna för att ge dem en gemensam rubrik. Om sammanslagna celler inte längre behövs kan du ta bort sammanslagningen av dem lika enkelt. Du kan behöva utföra dessa uppgifter i dina C++-program. För det kommer den här artikeln att lära dig hur du sammanfogar och tar bort celler i Excel-kalkylblad programmatiskt med C++.
maj 25, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad