Svenska

Skydda eller avskydda Word-dokument med C++

Skydd av digitala dokument har alltid varit ett hett ämne. När det gäller Word-dokument erbjuder MS Word flera innehållsskyddsfunktioner som begränsar användarens åtkomst till dokumentet. Du kan skydda dokumentet med ett lösenord och tillämpa önskade begränsningar för att undvika obehörig åtkomst. I enlighet med det täcker den här artikeln hur man automatiserar Word-dokumentskydd i C++-applikationer. I synnerhet kommer du att lära dig hur du skyddar och avskyddar Word-dokument med C++.
januari 5, 2021 · 2 min · Usman Aziz