Svenska

Skapa, uppdatera eller ta bort Google Kalender i C#

Google Kalender är en schemaläggningstjänst som låter dig skapa och hålla reda på händelser som möten. Du kan logga händelserna i kalendern och få påminnelser om de kommande. Google låter dig också använda sin kalendertjänst programmatiskt. Således kan du hantera dina händelser med hjälp av Google-kalendrar från dina applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar, uppdaterar och tar bort Google Kalender programmatiskt i C#.
april 10, 2022 · 9 min · Usman Aziz