Svenska

Konvertera USD eller USDZ till 3DS-fil i C#

En USD är en universell scenbeskrivningsfil som kodar data för att utbyta eller utöka information mellan olika innehållsapplikationer. Medan en USDZ-fil är ett okomprimerat och okrypterat ZIP-arkiv för USD-filer. Ibland kan du behöva konvertera en fil från USD till 3DS eller USDZ till 3DS. Följaktligen täcker den här artikeln hur man konverterar en USD- eller USDZ-fil till 3DS-format programmatiskt i C#.
augusti 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konvertera USD eller USDZ till 3DS i Java

USD-fil kodar data för att utbyta information mellan olika innehållsskapande applikationer medan USDZ-filerna är arkivfiler utan kryptering eller komprimering av data. I vissa scenarier kanske du vill konvertera en USD- eller USDZ-fil till 3DS-format. I enlighet med sådana användningsfall täcker den här artikeln hur man konverterar en USD- eller USDZ-fil till 3DS-filformat programmatiskt i Java.
juli 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza