Svenska

Konvertera USDZ till HTML i C#

USDZ-filer innehåller Universal Scene Description-information om alla objekt. De används populärt för att visa upp objekt med tydlighet och skalbarhet. Ibland kan du behöva konvertera en USDZ-fil till HTML-webbsidesformat. För att uppfylla sådana krav tar den här artikeln upp hur man konverterar en USDZ-fil till en HTML-formatfil programmatiskt i C#.
juni 23, 2022 · 2 min · Farhan Raza