Svenska

Konvertera Visio till PDF i Python

Microsoft Visio är ett populärt vektorgrafikprogram. Det gör det möjligt att rita en mängd enkla eller komplicerade professionella diagram, flödesscheman, tidslinjer, etc. I vissa fall kan du behöva konvertera Visio-diagram till PDF-dokument. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar en Visio-ritning till en PDF i Python.
september 14, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Konvertera VSDM till PDF i C#

VSDM-filer har förmågan att köra makron när en fil öppnas, där makron är användardefinierade åtgärder som kan utvecklas för att köra specifika uppgifter. I vissa fall kan du behöva konvertera en VSDM Visio-diagramfil till PDF-format för kompatibilitetssyften. Följaktligen täcker den här artikeln hur man konverterar en VSDM-fil till PDF-format programmatiskt i C#.
juni 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konvertera MS Visio-diagram till PDF, PNG, JPEG, SVG, HTML och XAML i Node.js

I mitt tidigare inlägg har jag demonstrerat hur man skapar MS Visio-diagram från grunden i Node.js-applikationer. I den här artikeln kommer jag att visa dig hur du använder Aspose.Diagram för att exportera eller konvertera MS Visio-diagram till olika populära filformat i Node.js-applikationer. Konverteringen av Visio-diagram kan vara användbar i olika scenarier. Du kan konvertera ett diagram till HTML- eller JPEG/PNG-bild för att visa det på en webbsida eller i en Visio-dokumentvisare.
maj 13, 2020 · 4 min · Usman Aziz