Svenska

Konvertera VSD/VSDX Visio Diagram File till PDF med Java

VSD- eller VSDX Visio-filer används vanligtvis för att designa processer, arbetsflöden, flödesscheman, etc. Dessa filtyper stöds dock av ett begränsat antal applikationer. I vissa situationer kan du behöva konvertera en VSDX- eller VSD Visio-fil till ett PDF-dokument. Den här artikeln beskriver hur man konverterar en VSD/VSDX-diagramfil till ett PDF-dokument med Java.
oktober 22, 2021 · 3 min · Farhan Raza