Svenska

Konvertera VSDM till PDF i C#

VSDM-filer har förmågan att köra makron när en fil öppnas, där makron är användardefinierade åtgärder som kan utvecklas för att köra specifika uppgifter. I vissa fall kan du behöva konvertera en VSDM Visio-diagramfil till PDF-format för kompatibilitetssyften. Följaktligen täcker den här artikeln hur man konverterar en VSDM-fil till PDF-format programmatiskt i C#.
juni 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konvertera VSDM till PDF i Java

VSDM är Visio-diagramfilerna som innehåller makron. Sådana makron är vanligtvis utvecklade i Visual Basic for Applications som kan utföra olika åtgärder som utlöses vid filöppning. I vissa fall kan du behöva konvertera en VSDM Visio-fil till ett PDF-dokument. För att uppnå sådana krav tar den här artikeln upp hur man konverterar en VSDM-diagramfil till ett PDF-dokument i Java.
maj 28, 2022 · 3 min · Farhan Raza