Svenska

Konvertera VSD eller VSDX till VTX i Java

Visio-diagramfiler används för att skapa olika mönster som organisationsdiagram, UML-diagram, etc. VTX-filformatet är en ritmall som sparas i XML-format. I vissa scenarier kan du behöva konvertera en VSD- eller VSDX Visio-fil till VTX-formatet. Följaktligen förklarar den här artikeln hur man konverterar en VSD- eller VSDX-fil till VTX-format programmatiskt i Java.
april 19, 2022 · 2 min · Farhan Raza