Svenska

Lägg till eller ta bort vattenstämpel i Word (DOC/DOCX) med C++

Vattenstämplar används vanligtvis för att visa äganderätt eller dokumentets karaktär. Du kan lägga till/infoga eller ta bort vattenstämpel i Word-dokument (DOC/DOCX) programmatiskt med C++. Till exempel innehåller ett word-dokument sekretessbelagd information och du vill lägga till en vattenstämpel i filen så kan dessa krav uppfyllas effektivt med Aspose.Words for C++ API.
oktober 20, 2020 · 3 min · Farhan Raza