Svenska

Lägg till eller ta bort vattenstämpel i Word (DOC/DOCX) med C++

Vattenstämplar används vanligtvis för att visa äganderätt eller dokumentets karaktär. Du kan lägga till/infoga eller ta bort vattenstämpel i Word-dokument (DOC/DOCX) programmatiskt med C++. Till exempel innehåller ett word-dokument sekretessbelagd information och du vill lägga till en vattenstämpel i filen så kan dessa krav uppfyllas effektivt med Aspose.Words for C++ API.
oktober 20, 2020 · 3 min · Farhan Raza

Lägg till eller ta bort vattenstämpel i Word-dokument (DOCX/DOC) i C#

Vattenstämplar används vanligtvis för att visa äganderätt eller klassificering av ett dokument. I den här artikeln kommer vi att lära oss att arbeta med vattenstämpel i word-dokument med Aspose.Words for .NET API. Låt oss täcka följande användningsfall relaterade till vattenstämpel. Lägg till textvattenstämpel i Word-dokument med C# Lägg till bildvattenstämpel i Word-dokument med C# Ta bort vattenstämpel från Word-dokument med C# Lägg till textvattenstämpel i Word-dokument med C# Du kan lägga till eller infoga textvattenstämpel i ett Word-dokument, oavsett om det är en DOC- eller DOCX-fil.
juni 27, 2020 · 3 min · Farhan Raza