Svenska

Anslut till Microsoft365 Mailbox med modern autentisering i C# .NET

Modern Authentication är nu aktiverat som standard för alla nya Microsoft 365/Azure-hyresgäster eftersom detta protokoll är säkrare än den föråldrade grundläggande autentiseringen. Modern autentisering är baserad på Active Directory Authentication Library och OAuth 2.0. Den använder tidsbegränsade tokens och applikationer lagrar inte användaruppgifter. Dessutom är det planerat att helt förbjuda användningen av grundläggande autentisering för alla Microsoft 365-klienter. I den här artikeln kommer vi att fokusera på att använda modern autentisering för att ansluta via EWS, SMTP, IMAP, POP-klienter av Aspose.
juni 14, 2022 · 6 min · Dmitrysamodurov