Svenska

Konvertera Excel-filer till PDF i Node.js

Excel-kalkylblad används vanligtvis för att lagra och analysera data i form av rader och kolumner. Men i olika fall måste du konvertera Excel-filerna till PDF innan du delar dem över internet. För att automatisera Excel till PDF-konvertering visar den här artikeln hur du konverterar Excel-filer till PDF programmatiskt med Node.js. Vidare diskuteras även avancerade alternativ för att anpassa Excel till PDF-konvertering.
mars 5, 2021 · 2 min · Usman Aziz