Svenska

Konvertera Excel till HTML med C++

Excel-kalkylblad är användbara för att organisera, hantera och beräkna data. På samma sätt är HTML användbart för att visa innehåll i webbläsaren. Båda formaten är praktiska i sina specifika användningsfall. Det kan finnas fall där du måste visa Excel-data på webbplatser. I dessa fall skulle HTML vara det bättre formatet att använda. För att uppnå detta måste du konvertera den nödvändiga Excel-filen till HTML. I ljuset av detta kommer vi att lära oss hur man konverterar Excel till HTML med C++.
februari 6, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad