konvertera xml mpp java

XML är en förkortning för Extensible Markup Language. Det är som viss information som lagras mellan olika taggar för lagring och överföring. Å andra sidan använder vi filformatet MPP för projektledning. Du kan konvertera XML till MPP såväl som MPP till XML-formatfiler med Java-språk. Det är användbart när du vill importera eller exportera mellan XML- och MPP-filer enligt dina krav. Låt oss gå vidare till följande avsnitt för ytterligare information:

XML till MPP eller Microsoft Project File to XML Conversion – Java API Installation

Aspose.Tasks for Java API stöder MPP, XML, MPT, HTML och flera andra filformat. Du kan konvertera eller importera XML-fil till Microsoft Project-fil, såväl som från MPP-format till XML-fil i dina Java-applikationer. Det är ganska enkelt att konfigurera API:t eftersom du snabbt kan ladda ner JAR-filen från avsnittet Nedladdningar. Annars kan du specificera nedanstående Repository detaljer i pom.xml-filen för dina Maven-baserade Java-applikationer:

Förvar:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>21.2</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Konvertera eller importera XML till MPP-fil Programmatiskt med Java

Följ stegen nedan för att konvertera XML till MPP-fil:

 1. Ladda ingående XML-fil.
 2. Ladda sedan mallen MPP-fil.
 3. Anropa metoden copyTo() för projektklassen.
 4. Slutligen, spara output MPP (Microsoft Project File).

Följande kodavsnitt visar hur man konverterar eller importerar XML-filen till MPP programmatiskt med Java:

// Ladda ingående XML-fil
Project xmlProject = new Project("Input.xml");

// Ladda mall MPP-fil
Project mppProject = new Project("Blank Project 2010.mpp");

// Anrop copyTo()-metoden för Project-klassen
xmlProject.copyTo(mppProject);

// Spara utdata MPP (Microsoft Project File)
mppProject.save("ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Konvertera MPP till XML-fil Programmatiskt i Java

Microsoft Project-fil, MPP, lagrar information om projektledning. MPP till XML-konvertering är användbart när viss information ska användas av olika system för något specifikt ändamål. Följ stegen nedan för att konvertera MPP till XML-format:

 1. Ladda in MPP-fil med Project class.
 2. Spara utgående XML-fil med SaveFileFormat uppräkning.

Kodavsnittet nedan förklarar hur man konverterar MPP till XMP programmatiskt med Java:

// Ladda in MPP-fil med Project class
Project project = new Project("template.mpp");

// Spara utgående XML-fil med SaveFileFormat-uppräkning
project.save("output.xml", SaveFileFormat.XML);

Slutsats

Sammanfattningsvis har du lärt dig konverteringen av XML till MPP och MPP till XML-filformat. Dessutom har vi utforskat detta ämne med exempelkod och steg-för-steg-guide med alla detaljer. Dessutom kan du besöka API Dokumentation för att utforska andra funktioner. Kontakta oss gärna via Free Support Forum, vid eventuella frågor. Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina funderingar!

Se även