Konvertera MPP till PDF i Python

Microsoft Project MPP-filer används ofta för att hantera komplexa projekt. Men ibland behöver du dela projektplanen med andra som kanske inte har tillgång till Microsoft Project. I sådana fall kan det vara till hjälp att konvertera MPP-filen till ett mer allmänt använt format som PDF. PDF-filer är lätta att dela och de kan visas på vilken enhet som helst med en PDF-läsare.

MPP till PDF-konvertering – Python API-installation

Aspose.Tasks för Python via .NET API kan användas för att arbeta med Microsoft Project-filer. Du kan ladda ner paket eller installera det från PyPI, Python-pakethanteraren. Öppna kommandotolken och kör följande pip-kommando:

 pip install aspose-tasks

Hur man konverterar MPP till PDF med Python

Du kan konvertera MPP-filer till PDF genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda in MPP-filen.
  2. Återge den utgående PDF-filen.

Konvertera MPP till PDF i Python

Du måste följa stegen nedan och göra ett par metodanrop för att exportera MPP till PDF i Python.

  1. Ladda in MPP-filen med klassen Project.
  2. Spara den utgående PDF-filen med SaveFileFormat-uppräkningen.

Här är Python-kodavsnittet för att konvertera en MPP-fil till PDF:

import aspose.tasks as tasks

# Load input MPP file
project = tasks.Project("Input.mpp")

# Save output PDF file
project.save("MPPtoPDF.pdf", tasks.saving.SaveFileFormat.PDF);

Skaffa en gratis API-licens

Du kan skaffa en gratis temporär licens för att utvärdera API:et utan några begränsningar.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du utforskat hur man konverterar en MPP Microsoft Project-fil till ett PDF-dokument i Python. Du kan utforska olika funktioner ytterligare genom att besöka avsnittet dokumentation. för att utforska flera andra funktioner som erbjuds av API:et. Om du har några problem, vänligen skriv till oss på gratis supportforum.

Se även