Konvertera MPP till PDF

Microsoft Project MPP-filer används ofta för projekthantering. Men ibland kan du behöva konvertera MPP-filer till PDF dokumentformat för olika krav. Den täcker också konverteringen på olika plattformar och ramverk som C# .NET och Java, samt onlinekonvertering med en webbläsare.

MPP-filer är populära för att hantera projekt eftersom de hjälper till att utnyttja resurser, som ekonomi, milstolpar och tidslinjer effektivt. I vissa fall kanske du vill exportera en MPP-fil till PDF-format som du kommer att lära dig i detalj under följande ämnen: Följande ämnen kommer att behandlas i den här artikeln:

 1. Varför konvertera MPP-projektfil till PDF?
 2. MPP till PDF onlinekonvertering - ingen e-post krävs
 3. Gratis onlineapp för att konvertera MPP till PDF utan registrering
 4. Hur konverterar man Microsoft Project till PDF?
 5. Konvertera MPP till PDF i C#
 6. Konvertera MPP till PDF i Java
 7. Spara MS Project som PDF med Gantt-diagram eller på en sida
 8. Aspose.Tasks Free License
 9. Hur man konverterar MPP-filer - Lärresurser

Varför konvertera MPP-projektfil till PDF?

MPP-filer är associerade med Microsoft Project-applikationen som gör att du kan utföra olika uppgifter. Men MPP till PDF-rendering gör dig fri från följande möjliga problem:

 1. Avsaknad av stödprogram: MPP till PDF-rendering låter dig öppna filinnehållet i nästan alla systemmiljöer eftersom många program som PDF Viewers, webbläsare etc. stöder öppning och arbete med PDF-dokument jämfört med begränsad kompatibilitet för MPP-fil.

 2. Oväntade krascher med stora filer: När du arbetar med stora MPP-filer kan programmet ibland krascha och kan kräva en omstart. Medan PDF-applikationer sällan kraschar även om de arbetar med större filer.

 3. Förbättrad säkerhet: Du kan ställa in olika typer av lösenord på ett PDF-dokument som ett öppet lösenord för att visa filinnehåll och ett behörighetslösenord för att begränsa redigering av filinnehåll. Dessa tillvägagångssätt kan vara till hjälp för att upprätthålla integriteten hos dina personliga och konfidentiella uppgifter.

MPP till PDF onlinekonvertering - ingen e-post krävs

Vi kan enkelt konvertera MPP-filer till PDF-format. Eftersom MPP är ett proprietärt filformat och detaljerna inte är öppna för allmänheten. Vissa icke-tekniska användare behöver kanske bara utföra konverteringen utan att komma in på detaljerna i filformatet. Sådana användningsfall tillgodoses genom att använda konverteringsverktyget som tillhandahålls av Aspose som bearbetar MPP till PDF-konverteringsförfrågningar effektivt inom några sekunder. Du behöver inte ens registrera dig med en e-postadress. Du kan ladda ner filerna direkt till ditt system istället för att ta emot dem via e-post. Dessutom är dina uppgifter säkrade hos oss då de raderas från servern efter en viss period.

Gratis onlineapp för att konvertera MPP till PDF utan registrering

Vänligen få tillgång till gratis online MPP till PDF Converter på länken nedan:

https://products.aspose.app/tasks/conversion/mpp-to-pdf

Gratis MPP till PDF-konvertering online

Hur konverterar man Microsoft Project till PDF?

Aspose.Tasks är ett robust API som gör att du kan arbeta med Microsoft Project-filer där du kan skapa, redigera eller konvertera MPP-filer. Du kan enkelt arbeta med en mängd olika populära format. Du kan till exempel hantera baslinjer, kostnader, resurstilldelningar etc. med några rader kod.

I de efterföljande rubrikerna kommer du att lära dig hur du arbetar med Aspose.Tasks för att utveckla din MPP-omvandlarapplikation.

Konvertera MPP till PDF i C#

Du kan konvertera MPP-filer till PDF-format med Aspose.Tasks for .NET genom att följa stegen nedan:

 1. Konfigurera först och främst API:et genom att ladda ner DLL-filen från avsnittet downloads eller köra följande installationskommando NuGet i Package Manager Console:
PM> Install-Package Aspose.Tasks
 1. För det andra, ladda MPP-filen med klassen Project.
 2. Exportera slutligen MPP-filen till PDF-format med metoden Spara.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar MPP Project-fil till PDF-format i C#.

// Ladda indataprojektfil (MPP)
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// Spara utdata PDF-fil
project.Save("SaveProjectAsPDF_out.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Konvertera MPP till PDF i Java

Du kan också konvertera en MPP-fil till PDF-format i valfritt operativsystem där JDK är installerat. Konfigurera helt enkelt Aspose.Tasks for Java med hjälp av följande specifikationer i pom.xml-filen för ditt projekt eller öppna JAR-filen från sidan downloads.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>  

Kodexemplet nedan visar hur man konverterar MPP-filer till PDF-format i Java.

// Läs ingångsprojektfilen
Project project = new Project("Sample.mpp");

// Spara projektet som PDF
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Spara MS Project som PDF med Gantt-diagram eller på en sida

MS Project stöder olika vyer som “Gantt-diagram”, “Uppgiftsanvändning”, “Resursanvändning”, etc. Du kan ange vilken vy som helst enligt dina krav. Du kan helt enkelt arbeta med det genom att använda samlingen Project.Views. På samma sätt kan du rendera en MPP-fil till flera enskilda PDF-sidor, vilket gör att du kan spara MPP till PDF med en sida.

Exportera Microsoft Project till PDF - Aspose.Tasks Free License

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera Aspose.Tasks utan några vattenstämplar eller utvärderingsbegränsningar och skapa en MPP till PDF-konverterare enligt dina krav.

Hur man konverterar MPP-fil - Lärresurser

Du kan utforska detta ämne ytterligare genom att utforska följande resurser för att förstå MPP till PDF-konvertering.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan du arbeta med någon av de tillvägagångssätt som vi har diskuterat i artikeln. Till exempel kan du konvertera MPP till PDF online utan något registreringskrav, eller skapa en MPP till PDF-konverteringsprogram i C# eller Java enligt dina önskemål. Dessutom kan du anpassa konverteringsprocessen och flera egenskaper för det utgående PDF-dokumentet genom att arbeta med olika klasser och egenskaper som exponeras av API:et. Om du behöver diskutera några av dina problem eller tvetydigheter, tveka inte att kontakta oss via gratis supportforum.

Se även