Konvertera projektdata till XAML med Java

XAML(Extensible Application Markup Language) är ett enkelt och deklarativt språk baserat på XML. Det är en Microsoft-variant av XML för att definiera UI-element, databindning och händelser. Det gör det möjligt att skapa, initiera och ställa in egenskaperna för objekt med hierarkiska relationer. XAML används främst för att skapa GUI i WPF (Windows Presentation Foundation), Silver light, WF (Workflow Foundation), Win UI (Windows UI Library), UWP (Universal Windows Platform) och Xamarin Forms. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur du konverterar Microsoft Project-data till XAML med hjälp av Java.

Följande ämnen ska behandlas i den här artikeln:

 1. Java API för att konvertera projektdata till XAML
 2. Exportera projektdata till XAML
 3. Konvertera MPP till XAML med ytterligare alternativ
 4. Konvertera MPP till XAML med presentationsformat

Java API för att konvertera projektdata till XAML

För att konvertera MS Project-data från MPP till XAML kommer vi att använda Aspose.Tasks for Java API. Den tillåter att skapa, redigera eller manipulera Microsoft Project-filer (MPP, MPT, MPX och XML) programmatiskt. Klassen Project i API:t representerar ett projekt och exponerar olika metoder för att utföra olika funktioner. Klassen XamlOptions tillåter att ange ytterligare alternativ samtidigt som projektsidor renderas till XAML.

Vänligen antingen ladda ner JAR för API:t eller lägg till följande pom.xml-konfiguration i en Maven-baserad Java-applikation.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.5</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Exportera projektdata till XAML i Java

Vi kan enkelt exportera projektdata från en MPP-fil till XAML-format genom att följa stegen nedan:

 1. Ladda MPP-filen med klassen Project.
 2. Spara XAML-filen med metoden save(). Den tar filsökvägen och SaveFileFormat som argument.

Följande exempelkod visar hur man konverterar MPP-filer till XAML-format i Java.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar MPP till XAML
// Ladda MPP-filen
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Spara MPP-filen som XAML
project.save("C:\\SaveProjectAsXAML_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Konvertera MPP till XAML med ytterligare alternativ i Java

Vi kan definiera XamlOptions som FitContent, LegendOnEachPage, TimeScale och View medan vi konverterar MPP till XAML. Vi kan konvertera MPP-filen till XAML med ytterligare alternativ genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du MPP-filen med klassen Project.
 2. Skapa sedan en instans av klassen XamlOptions.
 3. Efter det, ställ in önskade alternativ.
 4. Slutligen, spara XAML-filen med metoden save(). Den tar filsökvägen och SaveFileFormat som argument.

Följande exempelkod visar hur du konverterar MPP-filen till XAML-format med ytterligare alternativ i Java.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar MPP till XAML med ytterligare alternativ
// Ladda MPP-filen
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Initiera XamlOptions-klassen
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.setFitContent(true);
options.setLegendOnEachPage(false);
options.setTimescale(Timescale.ThirdsOfMonths);

// Spara MPP-filen som XAML
project.save("C:\\SaveAsXAMLOptions_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Konvertera MPP till XAML med presentationsformat i Java

Vi kan använda olika presentationsformat när vi konverterar MPP-filer till XAML-format. PresentationFormat-uppräkningen av API:et ger följande alternativ.

 • GanttChart - Presentationsformat för Gantt-diagram.
 • TaskUsage - Presentationsformat för uppgiftsanvändning.
 • ResourceUsage - Presentationsformat för resursanvändning.
 • Resursblad - Presentationsformat för resursblad.
 • TaskSheet - Uppgiftsblad presentationsformat.

Vi kan ställa in presentationsformatet och sedan konvertera MPP-filen till XAML genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du MPP-filen med klassen Project.
 2. Skapa sedan en instans av klassen XamlOptions.
 3. Efter det ställer du in presentationsformatet med setPresentationFormat().
 4. Slutligen sparar du XAML-filen med metoden save(). Den tar filsökvägen och SaveFileFormat som argument.

Följande exempelkod visar hur du ställer in presentationsformatet och konverterar MPP-filen till XAML med Java.

// Detta kodexempel visar hur man ställer in presentationsformat medan MPP konverteras till XAML.
// Ladda MPP-filen
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Initiera XamlOptions-klassen
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.setPresentationFormat(PresentationFormat.GanttChart);

// Spara MPP-filen som XAML
project.save("C:\\setPresentationFormat_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man laddar och konverterar MS Project-filer (MPP) till XAML i Java. Vi har också sett hur man ställer in XAML-sparalternativ när man exporterar projektdata från MPP till XAML. Dessutom kan du lära dig mer om Aspose.Tasks för Java API med hjälp av dokumentationen. I händelse av någon tvetydighet är du välkommen att kontakta oss på forumet.

Se även