XER till MPP i C#

XER-filer används för att lagra data som hänför sig till projektledning och projektplanering. På samma sätt kan filformatet MPP också lagra sådan projektledningsinformation. Ibland kan du behöva konvertera en XER-fil till MPP-format. Efter sådana användningsfall täcker den här artikeln hur man konverterar en XER-fil till MPP-format programmatiskt i C#.

XER till MPP Converter – C# API-installation

Aspose.Tasks for .NET kan användas för att arbeta med olika filformat för projekthantering. Du kan konfigurera den genom att komma åt referens-DLL-filen från sidan Nedladdningar eller köra installationskommandot NuGet nedan:

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Konvertera XER till MPP i C#

Du kan konvertera en XER-fil till MPP-format med följande steg:

  1. Ladda käll-XER-filen med klassen Project.
  2. Spara den utgående MPP-filen.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar XER till MPP-filformat programmatiskt i C#:

// Ladda ingångs XER-filen
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Spara den utgående MPP-filen
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Konvertera XER till MPP med avancerade alternativ i C#

Det här avsnittet utvecklar XER till MPP-filkonvertering med avancerade alternativ där du kan specificera olika egenskaper för den förväntade MPP-filen. Du måste följa stegen nedan för att utföra konverteringen programmatiskt i C#:

  1. Få åtkomst till XER-källfilen.
  2. Skapa en instans av klassen MPPSaveOptions.
  3. Exportera den utgående MPP-filen.

Följande kodexempel utvecklar hur man konverterar en XER-fil till MPP-format programmatiskt i C#:

// Ladda ingångs XER-filen
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Initiera MPPSaveOptions klassobjekt
Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions options = new Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions();
options.WriteViewData = true;

// Spara den utgående MPP-filen
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Skaffa en gratis API-licens

Du kan begära en Free Evaluation License för att utvärdera API:et utan några begränsningar eller vattenstämplar.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du konverterar en XER-fil till MPP-format programmatiskt i C#. Den täcker ett grundläggande konverteringsscenario samt avancerade konverteringsdetaljer där olika konverteringsegenskaper kan ställas in. Du kan dock utforska API:et ytterligare genom att ta en titt på avsnittet dokumentation. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på forumet.

Se även