Konvertera Primavera XER till PDF med C#

Oracle Primavera P6 är en programvara för projekt-, program- och portföljhantering. Den används för planering, ledning och genomförande av stora ingenjörsprojekt. Den använder filformatet XER som en proprietär projektfil. XER-filen stöder all information om projekt, resurser och roller som utvecklats med hjälp av Primavera P6. I vissa fall kan vi behöva konvertera Primavera P6-projektet från XER-filen till PDF programmatiskt. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man konverterar en Primavera XER-fil till en PDF i C#.

Följande ämnen ska behandlas i den här artikeln:

 1. Vad är Primavera XER-fil?
 2. C# XER till PDF Converter API
 3. Konvertera Primavera XER-fil till PDF
 4. Anpassa XER till PDF-konvertering

Vad är Primavera XER File?

XER är ett proprietärt format som används i Primavera P6. En XER-fil är en textfil och kan enkelt öppnas med vilken textredigerare som helst. I Primavera kan vi exportera flera projekt samtidigt till en enda XER-fil. Rollerna i Primavera-projektet kan endast importeras och exporteras med XER-formatet.

C# XER till PDF Converter API

För att konvertera Primavera XER till en PDF-fil kommer vi att använda Aspose.Tasks for .NET API. Den tillåter läsning och skrivning av filformaten som stöds utan att Microsoft Project behöver installeras. Dessutom tillåter det att konvertera och spara Primavera XER- och P6XML-filer.

Klassen Project i API:t representerar ett projekt. Metoden Save(string, SaveFileFormat) för denna klass sparar projektdata i filen. SaveFileFormat definierar uppräkning för att spara val av projektformat. Vi kan ange ytterligare alternativ när vi renderar projektsidor till PDF med klassen PdfSaveOptions.

Vänligen antingen ladda ner DLL för API:t eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Konvertera Primavera XER-fil till PDF med C#

Vi kan enkelt konvertera Primavera P6-projektet från XER-filen till en PDF genom att följa stegen nedan:

 • Ladda XER-filen med Project-klassen.
 • Spara som PDF med metoden Save(). Det tar PDF-filens sökväg och SaveFileFormat som argument.

Följande exempelkod visar hur man konverterar Primavera XER till PDF i C#.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar Primavera XER till PDF.
// Ladda indata XER-fil
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// Spara som PDF
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Konvertera Primavera P6 XER till PDF med C#

Konvertera Primavera P6 XER till PDF med C#.

Anpassa XER till PDF-konvertering med C#

Vi kan anpassa konverteringen av XER till PDF med klassen PdfSaveOptoins genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du XER-filen med klassen Project.
 2. Skapa sedan en instans av klassen PdfSaveOptions.
 3. Därefter definierar du sparalternativ som sidstorlek, etc.
 4. Slutligen, spara projektet som en PDF-fil med hjälp av metoden Save(). Den tar sökvägen till PDF-filen och PdfSaveOptions som argument.

Följande exempelkod visar hur man konverterar XER till PDF med anpassade inställningar i C#.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar XER till PDF med anpassade inställningar.
// Ladda indata XER-fil
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// Definiera PDF SaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = PageSize.A3;

// Spara som PDF
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", options);

Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man:

 • ladda Primavera XER-fil;
 • ställ in PDF-sparalternativ;
 • spara den laddade XER som PDF i C#.

Förutom att konvertera XER till PDF i C#, kan du lära dig mer om Aspose.Tasks för .NET API med hjälp av dokumentationen. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även